Правят Център за равнопоставеност на хората с увреждания в Русе

0
921

Това предвижда проектът „Изграждане на партньорска трансгранична мрежа от Центрове за равнопоставеност на хората с увреждания“, който беше представен в Русе. Центровете са по 3 в България и в северната ни съседка Румъния. В България те ще бъдат изградени в Русе, Видин и Разград.

В центровете експерти ще предоставят помощ на хората с увреждания, в тях ще се обменят опит и информация, те ще работят по съвместни проекти за засилване на устойчивото партньорство за социално  включване. Основна цел на проекта е създаването на пилотен модел за подкрепа и сътрудничество на местните общности на хора с увреждания за обща работа и живот, както и да се повиши капацитетът на тези хора за сътрудничество и съвместно решаване на общи проблеми, за да се разгърнат възможностите им за социална интеграция и преустановяване на изолацията им от двете страни на Дунав.