Представиха приоритетите на Агенция „Митници“ по време на Председателството на ЕС

Автор:
30 ное. , 2017   Video

Над 150 студенти от факултетите „Бизнес и мениджмънт“, Транспортен и Юридически в Русенския университет „Ангел Кънчев” се запознаха с ролята и приоритетите на българската митническа администрация по време на Председателството на ЕС.

През първата половина на 2018 г. българските митнически експерти ще работят активно по няколко теми, сред които предложение за регламент за борба с незаконния трафик на културни ценности в ЕС, както и нов регламент относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него.

Друг фокус на работата ще бъде обменът на информация между ЕС с трети страни в областта на митниците. На този приоритет ще бъде посветен и семинарът на високо ниво в рамките на програмата на ЕС „Митници 2020″, който ще се проведе у нас през 2018.Comments are closed.