Представят „Албумът на КОХУ. 1967“

0
736

Представянето ще бъде от 18.00 часа в зала „Княз Александър I” на Регионалния исторически музей в Русе.

Книгата представя публичния градски живот от времето на социализма и начините на организация на забавления и тържества, наричани тогава „мероприятия“. Албумът на русенското предприятие „Културен отдих и художествена украса“ от 1967 г. е документ, който присъства фототипно в изданието и е основа за визуално-антропологичен прочит на миналото.

Градско предприятие „Културен отдих и художествена украса“ в Русе е основано през 1960 г., за да организира почивките, културните развлечения и увеселения на трудещите се. КОХУ се грижи за увеселителните съоръжения в Младежкия парк, плажовете и плаващия басейн; организира екскурзии в страната, забави, ревюта; изработва плакати, портрети на партийни и държавни лидери, лозунги, отговаря за художественото оформление на площади и улици по време на тържества – манифестации. Важен момент в албума е провеждането на Деветия градски карнавал от 1967 г., тъй като за пръв път в организацията му са приложени нови подходи, които го превръщат в особено успешен и в следващите издания. Така Карнавалът остава трайно разпознаваем в градската памет. Разказът, който разгръща албумът на КОХУ, представя цялостен модел на „правилните форми” на забавление, поведение и стандарт на живот. Той описва пропагандните дейности на управляващите, които целят овладяване на празничността и всекидневието.