Представят находките в 20-вековната антична крепост „Тримамиум“

0
крепост „Тримамиум“

Резултатите от теренните проучвания в 20-вековната антична крепост „Тримамиум“ при с. Мечка, Русенско, ще бъдат представени тази вечер.

Представянето на резултатите от осъществените през 2017 г. разкопки ще бъде направено от археолога Върбин Върбанов от 18.00 ч. в сградата на Екомузей с аквариум.

Разкопките на Тримамиум се подновиха след осемгодишно прекъсване и обхванаха площ от 50 кв. м. Те имаха за цел да установят трасето на крепостната стена и по-късно средновековно селище. Находките, открити на изследваната територия, са 46. Сред тях има монети, токи, фибули, ножове, лампи и фрагменти от стъклени съдове, за по-голямата част от които се предполага, че са от периода на VI век. Намерени са също над 1200 фрагмента керамика – пет са от периода на Х-ХІ век, а останалите са от късноантични съдове (от периода V-VI век). Около половината от керамиката е от транспортни амфори, а останалата част е предимно от кухненски съдове.

По време на разкопките на античната крепост беше открита и част от амфора с изцяло запазен шестредов надпис на старогръцки език. Античният съд е от 6 век. Предполага се, че е изработен в някоя от източните римски провинции. По мнение на археолозите, тази амфора е служела за пренасянето на зехтин, предназначен за извършване на ритуали от местната християнска църква.