Представят рекламния клип на ММД

0

Клипът ще бъде представен по време на Годишната международна конференция на Българската фестивална асоциация (БФА), на която Община Русе е член. Форумът ще се проведе в Пловдив. От страна на Община Русе в работата на форума, чието работно заглавие тази година е „Как фестивали?”, ще вземат участие Ирена Петрова – директор на Дирекция „Култура и образование” и Ива Чавдарова – началник на отдел „Култура” и директор на МФ „ММД“.

Г-жа Чавдарова ще се включи и в кръгла маса „Фестивалите – партньорство между общините, държавата и независимите културни организации”. Генералният секретар на Европейската асоциация на фестивалите Катрин Девентър, която бе специален гост на 50-тото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни”, ще представи проекта „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа”, както и ролята на БФА като местна контактна точка по проекта.