Предупреждават за локални наводнения край Янтра и Русенски Лом                

0
35
локални наводнения

Възможни са локални наводнения във водосбора на река Янтра и в долното течение

на р. Русенски Лом.

За това предупреждават от Басейновата дирекция “Дунавски район” в Плевен. Поради интензивните валежи са възможни локални поройни наводнения в резултат на повишение на водното ниво.

За Янтра до 29 юли водните количества ще бъдат над средните стойности. В обедните часове се очаква на места водните количества, да преминат “жълтия” праг на внимание.

За р. Русенски Лом, в долното течение, до 30 юли нивата ще бъдат около и над средните. Очакват се повишения във водосбора, като по-съществени ще бъдат на Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.