Престъпността в Русенско се увеличава, разкриваемостта намалява

0

Това показват данните в годишния отчет на Окръжната прокуратура в Русе. През 2013 г. са регистрирани общо 3 239 престъпления, което е със 7,80 % повече в сравнение с 2012 г. Това е първото увеличение на броя на регистрираните престъпления за последните 5 години.

registrirani_prestapleniaКоефициентът на престъпна активност на населението за 2013 година според ОД на МВР – Русе, изчислен на 100 000 души е 1 268,63, което е с 99,09 пункта повече от 2012 год. и с 95,57 пункта повече от 2011 год. От регистрираните от ОД на МВР – Русе за 2013 година 3 239 престъпления: 98 броя или 3,03% са против личността, 2 285 броя или 70,55 % са против собствеността, 548 броя или 16,92 % са общоопасните и 308 броя или 9,51 % са икономически и други различни такива. През 2013 година няма промяна в структурата на регистрираните престъпления в сравнение с 2012 и 2011 години. Продължава да е най-значима ролята на престъпленията против собствеността. koeficient_prestapnostБроят на заподозрените лица през 2013 год. по данните на ОД на МВР – Русе е 940, от които 796 мъже и 144 жени. От тези 940 заподозрени лица, 83 са непълнолетни, а 20 – чужденци.

Паралелно с това намалява разкриваемостта на престъпленията. За 2013 г. тя е 28,40 %, което е с 5,73% по-малко спрямо 2012 и 7,53% спрямо 2011 год.

razkrivaemost_prestapnostПосочените в отчета цифри обаче не дават пълна картина на състоянието на престъпността в областта, тъй като е налице и незаявена от пострадалите престъпна дейност. Изводите, които следват от данните, имащи отношение към криминогенната обстановка в района, са за увеличаване на нивото на престъпността. Това се дължи предимно на влошените условия на живот в резултат на икономическата криза.