„Преводът“ на „Под игото“ с акт от Министерство на кулурата

0

Министерство на културата връчи на издателство „Византия“ акт за установяване на административно нарушение за разпространение на романа „Под игото“ от Иван Вазов, съобщиха от пресцентъра на министерството.

След множество публикации в медиите и социалните мрежи, свързани с видното недоволство срещу преправения роман дирекция „Авторско право и сродните му права“ в МК се самосезира в края на миналата година.

Установено е, че са извършени значителен брой промени спрямо оригиналния текст, включително обяснителни бележки, без те да са съгласувани с Министерството на културата. Изискването това да бъде направено е заложено в чл. 34 на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАСП).

Също така според законовата норма, едно произведение може да бъде свободно използвано след изтичане на срока на авторското му право, но задължително условие остава да не се нарушават правата по чл.15, т. 4 и 5 от ЗАПСП. Те акцентират върху това авторът да бъде обозначен и произведението да не бъде променяно. Тези права са безсрочни.

Тези права могат да бъдат „нарушени“ в някои случаи, но това се случва само с одобрение на Министество на културата. Там обаче не е постъпвало искане за разглеждане на каквито и да е било промени по текста на „Под игото“ на Иван Вазов.

Изданието на „Византия“ се самопредставя като превод на романа на съвременен български език, като за автор на превода е посочена Нели Стефанова. В изданието се уточнява, че „така преведен, романът в този си вид е обект на авторско право и нито част от него, нито целият текст може да бъдат публикувани без писменото разрешение на издателя и преводача или на неговите наследници“.

В новото издание бяха заменени повече от 6000 архаични думи. Авторката Нели Стефанова тогава заяви, че думите са променени, тъй като са неразбираеми за младежите. Тя допълни, че се цели турските думи да бъдат заменени с думи от славянски произход.

Според литературоведи и издатели обаче е престъпление да се посегне на текста на Патриарха на българската литература и ако това се превърне в тенденция, ще е пагубно за произведенията на родните класици.

Колкото до издадените бройки от „Превода“, те може да бъдат отнети в полза на държавата и предадени за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.

Засега не е съвсем ясно дали това ще стане, но ако стане, преводът на „Под игото“ ще придобие рядка колекционерска стойност.