Президентът атакува промените в АПК пред Конституционния съд

0
45
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона

Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд  по повод промените в Административно-процесуалния кодекс, съобщиха от пресцентъра на „Дондуков“ 2. Искането до КС е за обявяване на противоконституционни и несъответстващи на международни договори отделни текстове. Държавният глава атакува и завишените съдебни такси.
В мотивите се посочва, че правото на всеки човек на публично разглеждане на неговото дело е изрично посочено във Всеобщата декларация за правата на човека, в Международния пакт за граждански и политически права, в Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.
Държавният глава оспорва въведените правила за родовата и местната подсъдност по административни дела. Тези правила създават препятствия пред правораздаването за гражданите и организациите и не осигуряват по-лесен, по-бърз и по-евтин достъп до правосъдие. Поради това според него те не съответстват на принципа на правовата държава и на правото на защита.
В искането се подчертава още, че видът и размерът на съдебните такси са част от гаранциите за достъп до правосъдие и за пълноценно реализиране на правото на защита. Размерите на таксите не са съобразени с Основния закон, тъй като не отговарят на социално-икономическите условия, на равнището на доходите и на инфлационните процеси в страната. При съпоставка на размера на простите такси до и след приемането на новия АПК се установява, че увеличението им е 14 пъти за физически и юридически лица и 74 пъти за юридическите лица с нестопанска цел, посочва Румен Радев. Високите такси ще затруднят обжалването на административните актове от гражданите и юридическите лица, а оттам и конституционно прогласеното право на защита.
Миналата седмица парламентът отхвърли ветото му върху промените в АПК.