Приеха актуализацията на бюджета с възможност за 1 млрд. лв. дълг

0
Шестдневна предизборна ваканция

В него се предвижда възможността за изтегляне на нов дълг от 1 млрд. лева, без това да наруши общата задлъжнялост на страната. Максималното ниво на дълга трябва да остане до 14,6 млрд. лева. Министерски съвет може да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 1 млрд. лева или тяхната равностойност в друга валута при условия за последваща ратификация, се казва в текста на закона.
Законът ще влезе в сила три дни след обнародването му в Държавен вестник, след като в последния момент бе оттеглен текстът, че ще влезе в сила от 1 август – т.е. от днес.
Депутатите приеха промени в приходната и разходната част от бюджета, като дефицитът ще бъде увеличен до 2% от брутния вътрешен продукт.

Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук