Приеха плана за велосипедната мрежа

1
2752

Така Русе е първия български град, в който ще има не алеи, а работеща велосипедна мрежа, представляваща неразделна част от Общия градоустройствен план.

С решението си Общинския съвет утвърди и старта на изграждането на първите 14 километра от вело проекта „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“. Той се финансира с безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие“. Проектът се състои от осем компонента и е израз на целите за използване и перспективно развитие на велосипедното движение в градска среда.

1 коментар

  1. Европейско решение за европейски град! Дано тези средства не се вложат внезапно в метро! Или в магистрала…