Приеха структурата на общинската администрация в Русе

0

Новата структура на общинската администрация в Русе беше приета на заседанието на Общинския съвет.

Предложението беше подкрепено от 33-а от общинските съветници, 13 се въздържаха.

Заместниците на Пенчо Милков ще бъдат четирима, от управленската му схема отпада позицията заместник-кмет по европейско развитие. Дейностите по това изключително важно направление ще се наблюдават и координират от заместник кмета по икономика и международно сътрудничество.

Дирекциите се запазват като бройка – 11, а отделите, секторите и звената от 31 стават 32. В новата структура отпадат дирекциите „Здравни и социални дейности“ и „Култура и образование“, на тяхно място се създава нова мегадирекция „Хуманитарни дейности“. По думите на кмета, така ще се повиши ефективността на функциите и дейностите в областта на образованието, културата, младежта, спорта, здравните и социални дейности.

Досегашната дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ пък се раздели на две: „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ и „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“. Първата ще се занимава с устройството на територията и инвестиционното проектиране, а втората ще акцентира върху дейността по контрола върху строителните дейности.

Новата структура на общинския съвет можете да видите ТУК