Приемат документи по програмата „ин витро“

0

На одобрените кандидати ще се отпускат до 2 500 лева срещу фактура за действително направен разход и медицински документ от специализирана клиника за извършени процедури по асистирана репродукция.

Документите се подават всеки работен ден до 30 септември 2013г. в деловодството на Община Русе.

Пълна информация за програмата и необходимите документи за кандидатстване могат да се получат в Центъра за административни услуги и информация на Община Русе (пл. „Свобода“№6) или на сайта на Община Русе на адрес: http://www.ruse-bg.eu/bg/pages/338/index.html

За повече информация може да се обърнете към експертите от отдел „Обществено здраве” към Дирекция „Здравни и социални дейности” при Община Русе, стаи №31 и №32 (ул. „Черно море“ №2).

За справки и информация тел.082/506 755, 082/506 680, 082/506 737  и на GSM 0885/397 831, 0878/622 146, 0893/559 217.

Инициативата е в изпълнение на Решение №198 от 15.05.2008г. на Общински съвет-Русе. С Решение №629 от 22.05.2013г., местният парламент прие промени в задължителните изисквания при подбор на кандидатите за финансиране по Програмата. Промените позволяват да се финансират изследвания и процедури, свързани с подготовката за асистирана репродукция извън тези, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук