Приемат документи за обезщетение за имоти, отчуждени заради АМ „Русе-В. Търново“

0

Започна приемът на документи за изплащане на парично обезщетение за отчуждените до момента имоти за изграждане на автомагистралата между Русе и Велико Търново, намиращи се в участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла, съобщават от областната управа в Русе.

Собствениците на отчуждени имоти трябва да подадат заявление, придружено с документ за собственост, скица на имота, актуално удостоверение за наследници, удостоверение за тежести и др. Всички указания и необходими документи за физически и юридически лица могат да бъдат намерени на уебсайта на Областна администрация – Русе на следния интернет адрес: https://ruse.egov.bg/wps/portal/district-ruse/home/autoban/autoban_imoti.

Документите се подават в Центъра за административно обслужване на Областна администрация, намиращ се на пл. „Свобода“ 6, всеки делничен ден от 09.00 до 17.30 часа или по пощата чрез лицензиран пощенски оператор.

След това комисия от експерти на Областната управа ще разглежда подадените искания, като ще се извършва пълна оценка на приложените документи. При доказан правен интерес и наличие на всички необходими документи ще се премине към изплащане на сумите, определени в Решение № 434 от 2023 г. на Министерски съвет. Парите ще бъдат превеждани по банков път. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка ОББ АД по сметката на Областна администрация – Русе полагащите се парични обезщетения на собствениците, чиито имоти са били отчуждени. Те са постановени със споменатото по-горе Решение на Министерски съвет. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, администрацията започва да изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителният акт – РМС № 434/15.06.2023 г е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура.

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук