Приемат документи за обезщетение за отчуждените за АМ „Русе – В. Търново“ имоти

0

Започна приемът на документи за изплащане на парично обезщетение за имотите, отчуждени за изграждане на автомагистралата между Русе и Велико Търново, намиращи се в землищата на селата Обретеник, Белцов, Стърмен, Полско Косово и Пейчиново, както и на гр. Бяла. Терените се намират в общините Борово, Бяла и Ценово. За целта собствениците на отчуждените имоти трябва да подадат заявление, придружено с документ за собственост, скица на имота, актуално удостоверение за наследници, удостоверение за тежести и др. Всички указания и необходими документи за физически и юридически лица могат да бъдат намерени на уебсайта на Областна администрация – Русе и по-конкретно на следния интернет адрес: https://ruse.egov.bg/wps/portal/district-ruse/administrative-services/samples-documents-payment-benefits/autoban_imoti.

Документите се подават единствено и само в Центъра за административно обслужване на Областна администрация, намиращ се на пл. „Свобода“ 6, всеки делничен ден от 09.00 до 17.30 часа или по пощата чрез лицензиран пощенски оператор.

След това комисия от експерти на Областната управа ще разгледа подадените искания, като ще извърши пълна оценка на приложените документи. При доказан правен интерес и наличие на всички необходими документи ще се премине към изплащане на сумите, определени в Решение № 744 от 20 октомври 2023 г. на Министерски съвет. Парите ще бъдат превеждани по банков път. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка ОББ АД по сметката на Областна администрация – Русе полагащите се парични обезщетения на собствениците, чиито имоти са били отчуждени. Те са постановени със споменатото по-горе Решение на Министерски съвет. В изпълнение на Закона за държавната собственост, администрацията започва да изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителният акт – РМС № 744/20.10.2023 г е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура. От областната управа уверяват, че е създадена необходимата организация за максимално бърза проверка на документите и съответно изплащане на сумите.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук