Приемат молби за помощ за първолаци

0

Родителите могат да подадат заявлението в случай, че детето им е записано да бъде първи клас в държавно или общинско училище. Всички одобрени ще получат 250 лева. Право на сумата имат семейства, чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева. Доходът няма да бъде изискване за отпускане на сумата за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, които са настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

От Агенцията по заетостта уточниха, че молбите ще се подават в Социално подпомагане до 30 септември 2013 година. От там уточниха, че помощта ще трябва да бъде възстановена, ако детето не постъпи в училище.

Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук