Приемат Общия устройствен план на Русе на извънредна сесия

0

Общият устройствен план на Русе ще бъде приет на извънредна сесия следващия четвъртък, 29 ноември.

Това решиха общинските съветници след продължили близо 3 часа дебати. Причината е казуса със статута на земите в Индустриална зона „Тегра“. Оказва се, че приемането на общия градоустройствен план не удовлетворява интересите на еко сдружение „Дунавски регион“ с председател Владислав Маринов. Тяхното желание е зоната да бъде предимно производствена. От друга страна юристи, представляващи Булмаркет ДМ“ ЕООД, настояват зоната да бъде чисто производствена.

По думите на арх. Венцислав Илиев от Експертния съвет, един план може да бъде променян и допълван по всяко време, стига да бъдат спазени всички процедури за това. Той добави също, че чисто производствената зона всъщност е мръсната зона на града и предприятията в нея отделят вредни емисии.

Дейността не е водеща в предназначението на територията, а точно обратното, каза пък зам.-кметът Магдалина Илиева от трибуната към седемте фирми, подали своето възражение към общинската администрация.