Пристанищният комплекс в Русе става логистичен център

0
2500

Това съобщи изпълнителният директор Николай Найденов при представянето на годишния отчет на дружеството за 2013г. Замисълът е да се използва близостта на румънската столица Букурещ и отдалечеността на най-голямото румънско пристанище Констанца. Вече се водят преговори с няколко големи фирми в бранша, но те са все още на предварителен етап и тепърва ще се очакват резултати

През изминалата година дружеството е отбелязало спад в стокооборота, като за 2013г. са обработени 600 хил. тона товари, което е с 150 хил. по-малко от 2012г. Към края на годината комплексът е успял да преодолее негативния финансов резултат и при намален товарооборот с около 20% спрямо 2012 да отчете близо 600 хил.лв. печалба. От тях 226 хил.лв. са положителен  резултат от основната дейност (претоварване, съхранение и други услуги). Влияние за положителния резултат е оказала и продажбата на дълготрайни материални активи след концесията на терминал Русе-запад.

Плановете за настоящата година предвиждат инвестиции в обновяване на съоръженията, което ще подобри обслужването на клиенти, каза още Найденов. Ще се работи усилено и върху привличането на нови товари, въпреки усложнената икономическа обстановка. И един интересен парадокс – територията  на “Пристанищен комплекс”, заедно с всички терени и складове се явяват собственост  не на дружеството, а на “Пристанищна инфраструктура”.  Затова почти 80% от печалбата на комплекса отива в другата държавна структура.