Продават старото Родилно в Русе

0
962
Сградата на бившия Акушеро-гинекологичен комплекс

Сградата на бившия Акушеро-гинекологичен комплекс в Русе, известна като „Старото родилно“ ще бъде продадена.

стария АГ-комплексТова решиха министрите на днешното си заседание, давайки съгласие неизползваната от години сграда да бъде продадена. Сградата се намира на ул. „Николаевска“ и е част от капитала на Университетската болница „Канев“, от който държавата притежава 82,89 на сто.. Общата площ на терена е 4 145 кв. м., върху него е изградена четириетажна сграда със застроена площ 1 105 кв. м. Тя беше затворена през 2013 г., след влизането в експлоатация на новия АГ-комплекс. От тогава е плачевно състояние и се руши.

Съгласно чл. 28, ал. 10 и ал. 9 от ЗПСК продажбата на обособени части от  лечебни заведения, които са включени в списъка по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 на ЗПСК, какъвто е настоящият случай, може да се извърши след решение на Министерския съвет, по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговското дружество. Средствата, получени от продажбата на имота, ще останат в лечебното заведение и ще се използван в съответствие с чл. 105 от ЗЛЗ.