Общината: Бюджет 2017 с по-големи възможности за инвестиране в ключови сектори

0
Публично обсъждане на проекта за бюджет

Проектобюджетът на община Русе за тази година осигурява по-големи възможности за инвестиране в ключови сектори.

Това е становището на кметската управа по отношение основния финансов документ на Общината. Той ще бъде подложен на гласуване на извънредна сесия на Общинския съвет на 31 януари /вторник/, която ТВН ще излъчи пряко.

Рамката на Бюджет 2017 възлиза на 124 684 755 лева. В сравнение с миналата година общинската хазна ще разполага с 4,5 млн. лева повече от държавния бюджет. Дирекция „Местни данъци и такси“ е отчела преизпълнение от над 3 300 000 лева.

През тази година в детските градини и ясли ще се вложат с 360 000 лева повече за издръжка, ремонт и оборудване. Програма „Култура“ ще разполага с близо 30 000 лева повече, а бюджетът на общинското предприятие „Комунални дейности“ ще е завишен с още 200 000 лева.

Сред приоритетите на кметския екип са успешното начало на важни инфраструктурни проекти и максимално усвояване на евросредства в новия програмен период, привличане на стратегически инвеститори, активно участие в Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради, подобряване на транспортната инфраструктура.

Община Русе управлява към момента европроекти на обща стойност повече от 71 млн. лева, а през тази година предстои началото на изпълнението на проекти за още над 26 млн. лева. Чрез дългосрочен кредит от 10 млн. лева ще бъдат ремонтирани 319 551 кв. м улични платна и 188 625 кв. м тротоари.

Според кмета Пламен Стоилов новият бюджет ще даде възможност на Русе да продължи да се развива и утвърждава като лидер не само в региона, но и в страната.