Проф. Белоев с 10-а DHC-титла

0
За пореден път

Ректорът на Русенския университет чл. кор. проф. Христо Белоев е удостоен с титлата „Доктор хонорис кауза“ на държавния университет „Касим Тинистанов“ в Киргизстан, съобщиха от висшето училище.

Това е десета почетна титла в научната кариера на проф. Белоев. Тя му се присъжда за приноса му за укрепване и разширяване на сътрудничеството между двата университета.

От висшето училище в Русе припомнят, че държавният университет „Касим Тинистанов“ е активен партньор по координирания от Русенския университет евроазийски проект за модернизиране на системата на висшето образование на страните от Централна Азия чрез новите образователни технологии. Една от основните задачи в проекта е развитието на електронната форма на дистанционното обучение, към което в момента преминават много университети от цял свят.