Прокуратурата дължи над 400 хил. лв обезщетение на фирма, посочена като част от „Октопод“-а

0
Pixabay

Прокуратурата е осъдена да плати над 400 000 лева обезщетения на фирма „Кепитъл Лизинг“ АД, която преди 11 години бе посочена като част от дружествата, участвали в схеми по делото „Октопод“, съобщи lex.bg. Основен обвиняем по него стана бившата барета и съветник в ДАНС Алексей Петров. И до днес делото не е приключило. Петров бе оправдан на първа инстанция.

След 6-годишна съдебна битка дружеството е успяло да спечели дело срещу прокуратурата за нарушаване на правото на Европейския съюз. Решението е на Върховния касационен съд и е окончателно. Преди това две съдебни инстанции отхвърлиха претенциите на фирмата.

През 2010 г. МВР и прокуратурата влязоха в офиса на „Кепитъл Лизинг“. Оттам бяха иззети компютри и актуалната документация на фирмите, която бе събирана в 63 чувала. Става дума за всички оригинални лизингови документи – договори, записи на заповед, погасителни планове, оригинални свидетелства за регистрация на автомобили, застрахователни и счетоводни документи, изпълнителни листове срещу длъжници, кореспонденция с лизингополучатели и с държавни институции. Подозренията на разследващите бяха, че фирмата е ползвана като перачница за пари.

Още в края на февруари 2010 г. от фирмата изпращат искания до всички нива на държавното обвинение – от наблюдаващия делото в Софийската градска прокуратура до главния прокурор, да ѝ бъдат върнати иззетите документи и компютри. Получават отказ от СГП. После настояват поне да получат оригиналите на свидетелствата за регистрация на автомобилите, които дружеството предоставя на лизинг. Така на 1 юни 2010 г. те са им върнати. През март 2011 г. получават обратно и компютрите, а през август 2013 г. и останалите документи.

От фирмата твърдят, че изземването на цялата документация я е лишило от възможността да функционира, като оценяват вредите си на над 3,9 млн. лева.

В решението на ВКС се посочва, че претърсването и изземването от офиса на фирмата са били противоправни, защото не са били пропорционални. Съдът пише, че нито един служител на фирмата не е бил заподозрян, нито пък доказателства, че у фирмата е имало нещо, което да помогне на разследването.

Изземването за продължителен период от време на цялата налична техника, при наличната възможност цялата съдържаща с в нея информация да бъде копирана… засяга в несъразмерна степен правото на ищеца да осъществява стопанска дейност, особено при положение, че по делото не са представени никакви доказателства за очакваната ефикасност на наложената мярка нито емпирични данни за вероятността за нейния успех, пише в решението.

Присъденото обезщетение е 200 хил. лв. но с лихвите нараства двойно.