Проучват нуждите на работодателите от работна сила

0

Агенцията по заетостта отново стартира проучване сред работодателите в България за техните потребности от работна сила.

Анкетата ще се проведе в периода от 1-ви септември до 16-ти октомври 2020-та година включително и ще продължи проследяването на тенденциите за това от какви професии и умения на работната сила се нуждае бизнесът в краткосрочен и средносрочен план. В отговор на създалата се ситуация, свързана с COVID-19, работодателите ще могат да споделят и очакванията си за влиянието, което кризата, причинена от коронавируса, може да окаже върху евентуалното освобождаване или наемане на нов персонал.

И този път анкетата ще обхване първоначално работодатели от формирана национално представителна извадка, представяща всички сектори на икономиката, различни по статут и големина предприятия с териториално разпределение във всички области в страната. На разположение на работодателите е актуализиран онлайн анкетен формуляр, в който те могат да посочат от какви специалисти със средно и висше образование ще имат нужда през следващите 12 месеца и след по-дълъг период – от 3 до 5 години. Те отново ще могат да очертаят и най-необходимите компетентности и умения, които трябва да притежава търсеният от тях персонал.

За работодатели, които не попадат в статистическата извадка, но имат желание да участват в проучването, ще бъде изготвен отделен електронен формуляр с аналогични въпроси, който ще бъде достъпен в периода между 28-ми септември и 16-ти октомври 2020-та година на електронната страница на Агенцията по заетостта в рубрика „Проучване на потребностите от работна сила”.

Получените резултати за нуждите на работодателите от персонал през следващите 12 месеца ще бъдат използвани при подготовката на краткосрочните мерки и програми за организиране и провеждане на подходящи обучения за професионални и ключови умения с цел ориентация съобразно изискванията на работодателите. От друга страна посочените от работодателите очаквания за необходимите им специалисти с висше и средно образование след 3 до 5 години ще се използват при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаването на заетостта.