Ръстът на разходите на българите изпреварва този на доходите

0
212
Ръстът на разходите на българите изпреварва този на доходите

Ръстът на разходите на българите изпреварва този на доходите. Това показват данните на Националният статистически институт.

През второто тримесечие на годината доходите се увеличават с 4.9 на сто, а разходите – с 5.3 на сто. Като брутна сума обаче, според статистиката, доходите надвишават разходите. Общият доход средно на човек от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1547 лв., докато общият разход на човек от домакинство за същия период от време е 1 402 лв. и се увеличава с 5.3 на сто.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57.8 на сто), следван от доходите от пенсии (27.6 на сто) и от самостоятелна заетост (6.2 на сто). Спрямо второто тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1.1 процентни пункта, доходът от пенсии намалява с 0.5 процентни пункта, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 0.4 процентни пункта.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31.4 на сто), следвани от разходите за жилище (15.5 на сто), данъци и социални осигуровки (14.2 на сто) и разходите за транспорт и съобщения (11.7 на сто).

През второто тримесечие на 2019 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Увеличение се отчита в потреблението на месо – от 8.6 на 8.9 кг, и яйца – от 39 на 40 броя. При повечето хранителни продукти има намаление на консумацията. По-съществено намалява потреблението на: хляб и тестени изделия – от 21.3 на 20.4 кг, зеленчуци – от 19 на 18 кг, кисело мляко – от 7.9 на 7.5 кг, и плодове – от 8.9 на 8.5 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, зрял фасул и захар.