Разделят България на 4 района, без административни центрове?

0
1024

България да бъде разделена на 4 района, без административни центрове. Такава промяна в Закона за регионалното развитие обмислят в Министерството на регионалното развитие.

Това е съобщил новият регионален министър Петя Аврамова пред кметовете на годишната среща на местната власт в Албена. Предлага се районите да бъдат Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски. По думите на министър Аврамова, не се предвижда определяне на административни центрове на районите. Не се изключвало обаче да бъдат определени градове, в които да се осъществяват функции по планиране, програмиране, ресурно осигуряване, наблюдение и оценка на регионалното развитие.

„Тези промени в закона за регионалното развитие предстои да бъдат публикувани за обществени консултации и междуведомствена съгласуваност. Опитаме да мислим в малко по-голямо пространствено развитие – за развитие на регионите“, е заявила министър Аврамова.

Става дума за новото икономическо райониране на страната, варианти за което което се обсъждат от няколко месеца. Налага се то да се направи заради правилата на ЕС. Екипът на предишния регионален министър Николай Нанков бе предложил три варианта за ново регионално деление на страната – два с по четири района и един с пет. Прекрояването на картата на районите се налага, защото от следващия програмен период на евробюджета например, Северозападът не отговаря на критериите за самостоятелен район.

Русенският депутат Искрен Веселинов, който е председател на Регионалната комисия в Народното събрание, е съобщил, че се обсъжда облекчаване на инвестиционния процес, като се раздели законът на две – за проектирането и за строителството. Създадена е междуведомствена група, която да предложи в каква посока да се усъвършенства законодателството в областта на проектирането и строителството. След анализ на резултатите ще се търси най оптималният вариант за промяна в законодателството.