Разград ни изпреварва по ползване на публичните е-услуги

0
1254

Това показват данните от изследване за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата в България, направено от Националния статистически институт.
Въпреки че ползването на е-услугите е доста над средното за страната, в рамките на Северен централен район област Русе се нарежда на второ място по този показател след област Разград. При средно за страната 21 процента, 30.2% от русенци ползват глобалната мрежа за тази цел, докато в Разград 39.8% от анкетираните лица са заявили, че използват предлаганите онлайн услуги от публичната администрация.
Данните от изследването показват още, че значително нараства делът на хората, които пазаруват онлайн, за което допринасят и сайтовете за колективно пазаруване в страната, както и все по-атрактивните и изгодни оферти за пазаруване в интернет.
60.2% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си при средно 56.7% за страната. За областта е отбелязан растеж от 2.6 процентни пункта спрямо предходната година.
Относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 години в област Русе, които регулярно ползват интернет през 2014 година е 60.1%, като спрямо предходната година е регистриран ръст с 5.6 процентни пункта. По този индикатор областта се нарежда непосредствено след София и област Разград.
Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като за област Русе 86.5% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при 34.0% от лицата с основно или по-ниско образование.