Разкриват 200 нови работни места в Добричко

0
59
200 безработни

На близо 200 безработни и неактивни лица от петте общини в областта с безработица над средната за страната за последната година ще бъде осигурена заетост по проект „Работа“. Това съобщи Васил Сивков – директор на Бюрото по труда в Добрич.

„За област Добрич попадат общините: Генерал Тошево, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла. Целта на проекта е да се подпомогне преодоляването на регионалните диспропорции на пазара на труда, чрез повишаване на уменията и насърчаване заетостта на безработните и неактивни лица в районите с високо равнище на безработица. Ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време, най-малко 4 часа на ден за период до 12 месеца и ще получават възнаграждение равно на минималната работна заплата“, каза той.

Работодатели от публичния и частния сектор ще имат възможност да разкрият общо 173 работни места в тези общини за дейности, насочени към подобряване на жизнената среда и услуги за населението.

Работата по проекта стартира на 16 февруари, а днес, 9 март изтича срокът работодателите да подадат заявка за участие.

Бизнес-планът е продължение на реализирана през миналата година пилотна програма „Работа”, която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България. Новата схема е с национален обхват и се прилага в общини, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца.