Разпоредиха на общинските кметове да почистят замърсените с отпадъци терени

0
нерегламентирано сметище в близост до „Топлофикация Русе“
Снимка: Архив

РИОСВ-Русе даде предписания на общинските кметове да почистят наличните замърсявания и нерегламентирани сметища на територията на населените места в поверените им общини, съобщиха от екоинспекцията.

Срокът на предписанията, които са ежегодни, е 16 април. Целта е предотвратяване и недопускане на замърсявания от нерегламентирано изхвърлени отпадъци в речните легла, дерета и прилежащите към тях терени, както и  създаване на незаконни сметища.

Общинските кметове следва да уведомят кметовете на населените места, както и да упражнят контрол по идентифициране и почистване на замърсените с отпадъци терени.  Това им задължение е разписано в Закона за управление на отпадъците, за което носят административно-наказателна отговорност, която предвижда индивидуална глоба от 3000 до 10 000 лв.

Предписания за почистване на замърсени терени са изпратени и до Областните пътни управления в Русе, Разград и Силистра.

След средата на април експертите на РИОСВ-Русе ще упражнят контрол по места за спазване на дадените предписания.