Разясняват в интернет приема на първокласници

0
26
96 % от всички първолаци

Интересуващите се могат намерят нужната информация на адрес http://1klas.rio-ruse.org. Експертите на инспектората са се постарали да дадат отговор на всички въпроси, които се отправяни към нас през годините от родителите и учениците.

А какво ще намерите на сайта:

  • информация за родителите;
  • критерии за подбор при кандидатстване на бъдещите ученици в дадено училище;
  • график за дейностите по приема в 1. клас;
  • статистика за броя на местата в паралелките и очаквания брой първокласници;
  • ще бъдат публикувани броят на свободните и непопълнените места след класирането на първокласниците.