Ремонтират селскостопанската гимназия в Две могили

0
163

Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев“ в гр. Две могили ще бъде обновена и преоборудвана с финансиране по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Освен нея ще бъдат обновени още шест общински и държавни професионални гимназии, специализирани в подготовката на кадри за селското и горско стопанство, ветеринарната медицина, шивашката промишленост и електрониката. В тях ще бъдат инвестирани почти 8 млн. лв. спестен ресурс по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на европейската програма. До момента по нея са финансирани 40 договора на стойност от почти 160 млн. лв., с които се ремонтират десетки училища в цялата страна. Така се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища от национално и регионално значение.