РИОСВ иска от „Монтюпе“ да коригира плана за собствен пункт за измерване на замърсителите

0
Няма превишения на нормата за запрашеност

РИОСВ в Русе направи предписание на „Монтюпе“ да коригира плана за собствен пункт за измерване на замърсителите, съобщиха от там.

Инспекцията изисква да бъдат измервани поне 8 органични замърсителя, за които има стандарти за пробонабиране и анализ, докато във внесената програма дружеството предлага измерването на един показател – фенол и в последвие търсене на стандартизирани методи за измерване на специфичните замърсители формаладехид и етилдиметиламин.

В тази връзка екоинспекцията даде предписания на „Монтюпе“ ЕООД да внесе корекция в план-графика за въвеждане на собствен пункт за мониторинг за измерване на замърсители, характерни за тяхната производствена дейност. Останалите предписания следват изпълнението на Инвестиционната програма на „Монтюпе” ЕООД с краткосрочни и средносрочни дейности по околна среда 2017-2019, за която дружеството пое ангажимент пред министъра на околната среда и водите Нено Димов миналата година.

До края на март дружеството трябва да внесе заявление за издаване на ново комплексно разрешително.

Изработка на сайтове, СЕО оптимизация, реклами в интернет
зарядни станции за електромобили