РИОСВ: Не са установени превишения на нормите за замърсяване на въздуха над Русе

0

Не са отчетени превишения на нормите за замърсяване на въздуха при изпитването за полициклични ароматни въглеводороди – бензо(а)пирен и нафтален през периода 3 – 6 октомври, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе, след получаване на резултатите от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

От РИОСВ уточняват, че пробонабирането беше извършено паралелно с извънредното измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе през периода 3 – 6 октомври от  Мобилната автоматична станция (МАС), в района на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Пробите са анализирани в ИАОС по  газ-хроматографски метод.

За показател нафтален законодателството е предвидило две норми – маскимално еднократна за половин час и средноденонощна, а за бензо(а)пирена – средногодишна. Отчетените от МАС стойности на двата показателя са под границата на количествено определяне. В рамките на три денонощия станцията не е отчела и наднормени стойности на останалите органични замърсители – бензен, толуен и ксилен.

Наличието на полициклични ароматни въглеводороди във въздуха е показателно за някои производства в града, но тези вещества могат да се отделят и като отпадъчни газове от транспорта.

Резултатите от извънредното измерване ще бъдат предоставени на Регонална здравна инспекция – Русе.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук