РИОСВ проверява фирмите, отвеждащи отпадъчни води в колектора на „Топлофикация-Русе“

0

В ход е инвентаризация на обекти,  отвеждащи отпадъчните си води в канализационен колектор, собственост на „Топлофикация Русе“ АД, който зауства в река Дунав. Инвентаризацията се извършва по заповед на директора на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова във връзка с постъпили сигнали от служители на „Дунавски Драгажен Флот“ АД за изтичане оцветени води в река Дунав.

Колекторът на топлофикационното дружество функционира още от изграждането на централата. Като оператор с дружеството има определени точки за заустване и мониторинг, записани в комплексното разрешително (КР), които се намират на площадката му. Прилежащата територия, през която преминава този колектор,  е била собственост на топлофикационното дружество. След разпродаване на имоти или части от тях, настоящите оператори също използват този колектор. Топлофикационното дружество е информирало РИОСВ-Русе за 25 предприятия,  заустващи отпадъчните си води в колектора.

Към момента са проверени 7 дружества и са ревизирани шахтите преди включването им в колектора. Дейностите на фирмите са разнообразни – складови бази, фуражен завод, обработка на стъкла, бетонови възли и др. При необходимост и по преценка на експертите ще бъдат взети водни проби.

Резултатите от инвентаризацията ще бъдат обобщени до края на юли. Предвижда се през този период и проверка за спазване условията на КР от „Топлофикация Русе“ АД.

На територията на Източна промишлена зона има два колектора – „България“, който е открит, и този на ТЕЦ-Русе. В рамките на изпълнявания воден проект в гр. Русе колекторите „България“ и „Трети март“ (от Западна промишлена зона) ще бъдат присъединени към Градската пречиствателна станция за отпадъчни води. За колектора на ТЕЦ-Русе ще търсят алтернативни решения за използването му в съответствие с изискванията на Закона за водите.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук