РИОСВ разпореди на кметовете да почистят  замърсени с отпадъци терени

0

РИОСВ-Русе даде предписания на кметовете на общините в Областите Русе, Разград и Силистра да предприемат мерки за идентифициране и почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци.

Предписанията се отнасят не само за замърсените  терени,  но и участъците  по общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите им земи.

До 10 март от кметовете са изискани графици за почистване на замърсени терени извън определените за целта места за изхвърляне на отпадъци, както и набелязване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за поддържане чистотата на населените места. Общинските кметове следва да сведат информацията до знанието на кметовете на населените места, които също носят персонална отговорност съгласно Закона за управление на отпадъците. По време на срещите на кметовете са дадени препоръки да използват целево средствата от наложените санкции на обектите от тяхната територия.

РИОСВ-Русе ще упражни контрол по спазване на тези предписания от началото на април. Задно с това предстоят съвместни проверки с общините по складовете за съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита за оценка на състоянието им и количеството на препаратите.

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук