Родители протестират срещу изменения в общинската Наредба № 16

0
41
дали имат обучителни затруднения

Протест срещу изменения в общинската Наредба № 16 подготвя Инициативен комитет, защитаващ правата на децата, които завършват подготвителна група и подлежат на прием в първи клас през текущата календарна 2017 година, в град Русе.

Това става ясно от писмо, изпратено от комитета до кмета на общината Пламен Стоилов, разпространено и до медиите. Родителският текст е срещу приетите през декември м.г. промени в наредбата за определянето и администрирането на  местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе и по конкретно от новоприетата в чл. 59. (1).  т.74, според която “За ползване на детски градини от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите/настойниците не дължат месечна такса, а заплащат месечна цена за услугата за периода от 01.06. до 14.09. в размер на 100,00 лв. “

„Считаме, че тази конкретна точка грубо дискриминира нашите деца, които завършват подготвителна група и подлежат на прием в първи клас през тази година, и нарушава правата им като граждани на град Русе. По този начин Вие прогонвате децата ни от общинските детски градини, провокирате ни да ги запишем в частни детски градини за летния период и реализирате загуба на приходи към общинския бюджет от такси за стотици хиляди левове.

Не виждаме логично основание за повишаване цената, която, като родители заплащаме, за ползване на детска градина през летните месеци, тъй като с нищо не се повишава качеството на предлаганата услуга. Също така децата, които завършват подготвителна група и подлежат на прием в първи клас през 2017 година, не ползват нещо повече или по-различно от всички останали по-малки деца в градината, за да заплащат по-висока такса, което си е чиста дискриминация спрямо тях.

Също така бяхме информирани, че въпросната цена на услугата от 100,00 лв. се предплаща в пълен размер в началото на месеца, без значение от броя посещения на детето, които то евентуално би направило през съответния месец. Това само по себе си противоречи на чл. 55. (4). от същата наредба – “Цените на услугите и правата са прости и пропорционални.”. Абсурдно е да предплатиш услуга, която реално детето не е използвало и може да не използва, поради обективна причина – пр. болест, планиран отпуск на родител и т.н. Цената на тази услуга следва да бъде заплащана след изтичане на съответния месец, пропорционално на броя на дните, през които детето е посещавало детската градина“, пишат родителите.

Те допълват, че на следващата сесия на Общинския Съвет ще внесат протестна подписка за отмяна на въпросната новоприета т.74 от чл. 59. (1) и връщане на досегашната система за ценообразуване, а именно – заплащане на сумарна месечна такса в размер на 2,50 лв. за всеки присъствен ден, считано от 01.06.2017 година.

Убедени сме, че като здравомислещ и икономически разумен човек, ще изпълните нашите искания в най-кратки срокове и ще предпочетете да запазите приходите от такси за общинския бюджет, а не да ги пренасочите към частните градини, пишат от инициативния комитет.