Родна иновация спасява самолетите от насекоми и биозамърсители

0
1958
Най-краткият

Това съобщи проф. Алберт Кръстанов, ръководител на Катедра „Биотехнологии” във висшето училище. Там са разработили биологични молекули, които разграждат инсектите, които при полет се блъскат в самолета и се наслагват по повърхността му. Явлението е доста опасно, тъй като натрупванията върху крилата на машините води до влошаване на аеродинамиката, в резултат на това настъпва турболенция, от което сигурността на полета е поставена под въпрос.
Иновацията е част от международен проект между 12 държави, чиято цел е разработването на специални покрития за самолети за предпазване от обледяване на самолетите в процеса на летене, както и от натрупването на насекоми и всякакви видове замърсители от биологичен произход върху крилата на летателните машини при полет.