РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ

0
1295
Международен форум

Възлюбени в Господа чеда на Светата ни Църква,
Епархиоти на Богохранимата Русенска епархия,
С преизпълнено от духовна радост сърце посрещаме едно от най-дивните и славни събития в човешката история: Рождението по плът на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Пред прага сме на тайнството, на „великата тайна” (1 Тим. 3:16), която промени завинаги историята на човешкия род, отваряйки за всеки от нас – Неговите ученици и последователи – вратите на Божието Царство, което Сам Бог ни бе подготвил още от създание мира.
Ражда се Христос, а с Него се ражда и нашата вечна и от нищо непомрачима вяра и надежда в Божията милост и любов към сътворения от Него свят, към света, чието последно украшение е човекът. И е радостно да знаем, че, макар и паднал в греха, човекът не е изгубил Божието благоволение, че Бог не е изоставил човешкия род да тъне в тлението и смъртта, а го е издигнал отново до висотите на Спасението. А всичко това стана възможно благодарение на готовността на човешкия род, в лицето на Пречистата Божия Майка, да приеме Самия Бог – Онзи, Който от любовта Си ни даде живот и Който не ни забрави дори и тогава, когато се оказахме недостойни за милостта на Небесния си Отец.
Съзнавайки всичко това, християните от векове са приемали дните на Рождество като време за особен домашен уют – именно защото, благодарение на Христовото Рождество, всички ние знаем, че се връщаме у дома си – в дома на любящия наш Отец, Който ни бе видял в Своя промисъл като венец на Неговото творение.
Ето защо, възлюбени братя и сестри, нека в тези рождественски дни – в дните на надеждата и на вярата – си спомним за онези сред нас, които – поради една или друга причина – нямат дом, които са лишени от здраве, средства и от най-обикновеното човешко внимание, и като помислим за тях, да оделотворим християнската си вяра в жертвена любов към ближните си и към Господа, Който – в дните на Своя земен живот – бе казал: „Доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили” (Мат. 25:40).
Честито и благословено Рождество Христово!
Нека мирът и любовта на раждащия се днес Господ и Спасител Иисус Христос, и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас, Амин!

Рождество Христово, 2014 г.