акредитацията на Тараклийския университет

РУ „А. Кънчев“ ще подпомогне акредитацията на Тараклийския университет

Автор:
2 мар. , 2018  

Русенският университет „А. Кънчев“ ще подпомогне методически акредитацията на Тараклийския университет. Това стана ясно след среща на доц. Мария Паслар, ректор на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ с ректорското ръководство на русенското висше училище. По време на разговора е бил обсъден план за действие след създаването на Българо-молдовския университетски консорциум в сферата на науката и образованието, който Русенският университет „Ангел Кънчев“, Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Тараклийският държавен университет „Григорий Цамблак“ подписаха през есента на миналата година.

Сред дейностите на обединението са разработване и обмен на учебна литература и учебно-методически помагала, подготвяне на съвместни научни монографии и научно-методически издания, академичен обмен на специалисти в рамките на образователни и научни програми, четене на лекции, осъществяване на изследователска дейност, взаимен обмен на студенти и др.

По време на срещата са били обсъдени въпроси, свързани с предстоящата акредитация на Тараклийския университет и методическата помощ, която русенското висше училище би могло да окаже за успешното завършване на процедурата. По думите на доц. Мария Паслар, малка част от академичния състав в Тараклийския университет е хабилитиран и според нея, проблемът може да бъде решен с преподаватели от Русенския и Великотърновския университет, които да четат лекции пред молдовските студенти.

На срещата ректорското ръководство на Русенския университет още веднъж декларира своята безрезервна подкрепа за Тараклийския държавен университет, който е най-голямото духовно и културно средище на българската диаспора в чужбина, както и за етническите българи в района.Comments are closed.