РУ ще готви кадри за предстоящото председателство на България на ЕС

0
1221

Подпис под документа сложиха ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев и директорът на института Таня Михайлова.

Целта е да се рамкира общата работа на Дипломатическия институт и Университета, по-специално катедра „Европеистика и международни отношения“ и Българо-румънския интеруниверситетски Европа център за съвместна преподавателска и научно-изследователска дейност.

„Ще разчитаме изключително много на подготовката на студенти по Европеистика в Русенския университет в контекста на предстоящото председателство на България на ЕС през 2018 година“, каза при подписването на меморандума г-жа Михайлова.

Сред бъдещите съвместни дейности, които ще реализират Русенският университет и Дипломатическият институт са практическото обучение на магистри и докторанти, провеждането на общи семинари, конференции, школи и други образователни срещи. Двете институции ще създават съвместни образователни и изследователски проекти, за да кандидатстват пред български и международни финансови институции.

Разчитаме на експертизата, която Русенският университет има по отношение на проблемите и страните в Дунавския регион, допълни Таня Михайлова. В тази връзка тя предложи университетът да е домакин на международния форум „Дунав Меконг“ през юни 2016 година.