Русе бележи отстъпление в образователното ниво

0
1344
Русе бележи отстъпление в образователното ниво

Русе бележи отстъпление в образователното ниво. Това показват данните от сравнителния анализ на резултатите от националното външно оценяване, които началникът на Регионалното управление на образованието в Русе д-р Росица Георгиева представи вчера. Едва осем училища от областта са с успех над средния за страната, докато през 2018 г. са били 11. В 22 училища резултатът на Националното външно оценяване е по-нисък от средния за страната (през 2018 г. – в 19 училища). Това са най-ниските резултати в областта за последните 9 години!

Седмокласниците от Русенско заемат пето място по математика в страната и  математика и девето по български език и литература. Математическата гимназия „Баба Тонка“ пък е на четвърто място сред училищата в България по математика.

При националното външно оценяване за четвърти клас, от четирите писмени изпита Русе се нарежда на десето място сред останалите области в страната, каза още д-р Георгиева. Най-ниски резултати са показали учениците, за които майчиният език е ромският. Те покриват едва половината от общообразователния минимум от знания по български език и литература и по математика.

По резултати от държавния зрелостен изпит по български език и литература област Русе се нарежда на шесто място в страната. Средният успех за областта е 4.06, а за страната – 4.13.  86 ученици от Русенска област не са издържали зрелостния си изпит по български език и литература. От явилите се общо 1453 ученици от 30 училища пълните отличници са трима.