Русе прехвърли годишната норма за замърсяване на въздуха с ФПЧ

0
Огнища в съседна Румъния

Русе прехвърли годишната норма за замърсяване на въздуха с фини прахови частици 10 микрона.

Това става ясно от данните на Регионалната инспекция по околната среда и водите. При максимално разрешени за годината 35 дни с превишение на нормата, в Русе са регистрирани 39 дни, през които нивото на фините прахови частици е превишавало максимално допустимата граница. През м. август в рамките на шест денонощия са били регистрирани превишения на средноденонощната норма на този показател. В Русе през август тя е  37,77 μg/m³, в сравнение с юли, когато е била 32,79 μg/m³, а за град Силистра съответно – 26,89 μg/m³, в сравнение 16,25 μg/m³ през юли. Според експертите в инспекцията, повишаването на нивата на ФПЧ 10 се дължи на преноса на пясък от пустинята Сахара. В подкрепа на тезата си те посочват, че през същия период не е отчетено повишение на нивата на фини прахови частици 2.5 микрона. Анализът на данните за горецитирания период от другите станции за мониторинг на територията на Р България и Р Румъния, показват също превишения на този замърсител, посочват от РИОСВ.

Нивата на останалите следени  атмосферни замърсители остават трайно ниски, отчитат от инспекцията.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук