Русенска област е първа по достъп на интернет в страната

0
535

Русенска област е на първо място по достъп на интернет в страната, показват данните на Националната статистика.

Достъп до интернет в домовете си имат 84.4% от домакинствата в областта, при средно за страната 75.1 на сто. Спрямо предходната година за област Русе е отбелязан ръст от 12.5 %.

Русе изпреварва и столицата София, в която 83 на сто от населението има достъп до домашен интернет.

Като цяло за страната по-активно използват глобалната мрежа домакинствата с деца.

През 2019 година в област Русе 74.7 % от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично през свободното си време или по време на работа. За година е регистрирано увеличение на ползвателите с 21.1 %.

В област Русе жените са малко по-активни при редовното използване на интернет – техният относителен дял е 75.4%, при 74.0% за мъжете. Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет извън дома или работното място е мобилният смарт телефон.