Русенските старейшини ще заседават онлайн, сесията ще се излъчва по ТВН

0

Първото заседание на Общински съвет – Русе за 2021 г. ще се проведе онлайн.

Решението бе взето на председателски съвет, предвид усложнената епидемична обстановка и очакванията за трета вълна.

Заседанието ще се проведе в четвъртък, 28 януари, началото е в 9:00 ч. То ще се осъществи чрез видеоконферентна връзка посредством софтуерен продукт „ZOOM”, като участниците следва да осигурят излъчването на видео- и аудио сигнал.

Проверката на кворума и гласуването по точките ще се осъществява чрез софтуерния продукт, а по точки, които ЗМСМА изисква поименно гласуване, това ще се случва с поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със „за”, „против”, и „въздържал се”. Принципът е същият като на предишното 16-о заседание, проведено за първи път в историята на Общински съвет – Русе онлайн. Представителите на общинска администрация също ще бъдат в залата с оглед докладване на материалите, по които кметът е вносител.

Граждани и представители на медии ще могат да проследят заседанието на Общинския съвет в YouTube канала на ОбС – Русе, както и чрез прякото излъчване по телевизия ТВН.