Русенският университет празнува 77 години от създаването си

0
Русенският университет

77 години от създаването си празнува днес Русенският университет „Ангел Кънчев“.

Университетът, който е първото извънстолично техническо висше училище в България, е създаден на 12 ноември 1945 г.  като висше училище, профилирано в селскостопанско инженерство. 50 години по-късно е преобразуван като университет.

Днес Русенският университет подготвя специалисти за най-търсените на съвременния пазар на труда сфери. Близо 10 000 студенти придобиват висшата си квалификация в четири хуманитарни и четири инженерни факултета, във филиалите в Разград, Силистра и Видин, в Българо-румънския интеруниверситетски Европа-Център. Те се обучават в над бакалавърски и над 80 магистърски специалности в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Близо 500 преподаватели гарантират с професионализъм, отговорност и всеотдайност европейското качество на образованието и научната продукция.

Русенският университет претендира и до голяма степен успява да бъде модел на успешен университет от 21-и век. Това се доказва от изградената от Русенския университет Академична Дунавска ос, в лидерските му позиции в трансграничния регион и Дунавското пространство, както и в признанието, което получава в страната и извън нейните предели като първопроходник и лидер в европейски инициативи, национални и международни проекти.

Честит празник!

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук