Русенският университет ще партнира с висше училище от Финландия

0
191
Русенският университет ще си партнира с висше училище от Финландия

Русенският университет ще си партнира с университета в град Куопио, Финландия, съобщиха от висшето училище след среща на ректорското ръководство и ръководството на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ с представители на академичната общност от университет Савония.

Между двете висши училища ще бъде сключено двустранно споразумение по програмата „ERASMUS+“. Тематичните направления, в които ще се осъществява сътрудничеството, са „Периоперативни сестрински грижи“ и „Интензивни сестрински грижи“.

Русенският университет, финландският университет, фондацията „Ятрус“ и Университетската болница „Канев“ в Русе разработват съвместни виртуални образователни ресурси по следните направления – „Анестезиологични сестрински грижи“, „Клинична лаборатория“ и „Микробиология“

Катедрата „Здравни грижи“ е партньор по проект на фондация „Ятрус“ – „Виртуални иновации за предприемачество и растеж“, и по проект на финландския университет – „Бъдещи технологии в обучението“ /“Future technologies in education“/.