Русенският университет ще партнира с висше училище от Финландия

0
186
Русенският университет ще си партнира с висше училище от Финландия

Русенският университет ще си партнира с университета в град Куопио, Финландия, съобщиха от висшето училище след среща на ректорското ръководство и ръководството на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ с представители на академичната общност от университет Савония.

Между двете висши училища ще бъде сключено двустранно споразумение по програмата “ERASMUS+”. Тематичните направления, в които ще се осъществява сътрудничеството, са “Периоперативни сестрински грижи” и “Интензивни сестрински грижи”.

Русенският университет, финландският университет, фондацията “Ятрус” и Университетската болница “Канев” в Русе разработват съвместни виртуални образователни ресурси по следните направления – “Анестезиологични сестрински грижи”, “Клинична лаборатория” и “Микробиология”

Катедрата “Здравни грижи” е партньор по проект на фондация “Ятрус” – “Виртуални иновации за предприемачество и растеж”, и по проект на финландския университет – “Бъдещи технологии в обучението” /”Future technologies in education”/.