Русенският университет в списъка на изследователските висши училища

0
Русенският университет

С решение на Министерския съвет на Република България, Русенският университет е включен в списъка на изследователските висши училища, съобщиха от висшето училище.

С този акт Русенският университет получава още едно заслужено признание за своята стратегическа ориентация към авангардни научни постижения и иновационен растеж.

По дефиниция изследователският университет е „висше училище, което дава значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и има високи резултати от научноизследователска дейност“. Определянето на един университет като изследователски става въз основа на система от показатели, разпределени в три групи: научни резултати; научен капацитет и възпроизводство на академичния състав и обществено и икономическо въздействие. Това дава допълнителни възможности за финансиране на научноизследователската дейност и естествено за още по високи научни резултати.

Научната резултатност отдавна е неотменна част от многостранната дейност на Русенския университет. Тя намира израз в непрекъснато нарастващия брой на научните публикации, индексирани в световно признати бази данни, в многобройните авторитетни международни научни конференции, организирани в университета, в качеството на интердисциплинарните научни разработки и техния принос към развитието на регионалната икономика.

Научният капацитет на Русенския университет се измерва чрез участието му в ключови национални и международни научни проекти, като: изграждане на Център за върхови постижения и Център за компетентности в областта на информационните и комуникационните технологии, изграждане на центрове по иновационни образователни технологии в повече от 300 университета в Централна Азия, създаване на центрове по индустриална автоматизация 4.0 в Тайланд, Лаос и Камбоджа и много други. В тези проекти научният потенциал на Русенския университет доказва своята конкурентоспособност, съизмерима с най-високото международно признание за научни и научно-приложни изследвания.

Особено силна страна на Русенския университет е третият индикатор за изследователски университет – обществено и икономическо въздействие. Симбиозата между университета и неговата регионална екосистема е движеща сила на икономическия и обществения растеж. Регионалният бизнес разчита на университетската наука за своето иновационно развитие, а Русенският университет черпи иновационна енергия и творчески импулси от силната си връзка с обществената практика, превръщайки се в „жива лаборатория“ за идеи и иновации.

Изпълнявайки показателите за изследователско висше училище, Русенският университет ще оползотвори повече възможности за най-актуални научни изследвания, ще разшири своите национални и международни научни мрежи чрез изпълнението на нови проекти и още по-интензивно ще развие своя иновационен потенциал.

Включването на Русенския университет в списъка на изследователските университети в България е изключително признание за научната резултатност, капацитета и общественото влияние на русенското висше училище. Това е висока оценка за ангажираността и приноса на цялата академична общност към изпълнението на  визията на университета да бъде иновативен, модерно мислещ и устремен към върхови постижения.       Тази споделена визия е истинският залог за непрекъснато развитие, за творческо неспокойствие, за силата да откриваш последователи в науката, за дръзновението да срещаш и преодоляваш предизвикателства.

„Благодаря на всички наши колеги и на нашите национални и международни партньори за това, което постигаме и ще продължим да постигаме заедно!

Благодаря Ви за полученото признание да бъдем изследователски университет!“, каза ректорът на университета акад. Христо Белоев.

 

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук