Русенци настояват за реанимиране на културния живот в града

0

Необходимост от спешно реанимиране на културния живот, особено в открити градски части, така че културните инициативи да бъдат достъпни за възможно най-много хора, дори тези, които по принцип остават встрани от него.

Това показват резултатите от публикува резултатите от социологическо изследване на тема културно потребление и визии за добро управление в сферата на културата в града, осъществено от русенското сдружение „Стенд Арт“. Проучването, в рамките на което са проведени три фокус групи с типологично различни граждани, очертава ключовите проблеми пред развитието на културния сектор, предлагането и потребяването на културни продукти, през погледа на русенци.

Участниците в дискусиите споделят желанието си за връщане на „празничността“ и „живителните сили“ на града – цел, която е най-лесно постижима чрез насищане на средата с културно предлагане. Идентифицирани са още необходимостта от засилване ролята на културните институти в общността, отваряне на културния живот към периферията на града и малките населени места, подкрепа за гражданския сектор с цел разнообразяване културното предлагане, укрепване на връзката между културата и другите обществени сфери, и особено образованието. Освен изводи, основани на споделените от изследваните лица мнения, проучването предлага и конкретни препоръки за по-добро управление на културния сектор в Община Русе.

Изследването е реализирано от социолога и председател на сдружение „Стенд Арт“ – Ваня Георгиева, и е финансирано по Програма „Култура“ на Община Русе.