С 5,7% по-високи пенсии за над 2 милиона пенсионери

0
средната пенсия в Румъния от догодина

Над 2 130 000 пенсионери ще получават с 5,7% по-високи пенсии от 1 юли 2019 г., съобщава Националния осигурителен институт.

Промяната е в изпълнение на предвиденото в Кодекса за социално осигуряване увеличение на всички пенсионни плащания, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г.

Увеличение със същия процент от 1 юли ще има и при пенсиите, приравнени на минималния размер за съответния вид пенсия, включително и за отпуснатите през 2019 г. Така, независимо от датата на отпускането, минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 207,60 на 219,43 лв., а социалната пенсия за старост ще се увеличи от 125,58 на 132,74 лв. Нови ще са и минималните размери на останалите пенсии за трудова дейност, както и несвързани с трудова дейност, които се определят в процент от посочените минимални размери. В резултат на увеличението се очаква средният размер на пенсията на един пенсионер у нас през 2019 г. да достигне 386,27 лв.

За новите размери на пенсиите няма да бъдат изпращани разпореждания на лицата. Те ще могат да се информират за тях чрез електронната справка „по ЕГН и ПИК“ на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ), или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на института.