С държавна помощ ще ремонтират Доходното здание в Русе

0

Община Русе кандидатства пред Министерството на културата и получи одобрение за предоставяне на финансова подкрепа за извършаване на консервационно-реставрационни дейности на Доходното здание в града, което е архитектурна, художествена и историческа недвижима културна ценност от национално значение. Това съобщиха от кметството в Русе.

Проектът включва реставрация на главните фасади, както и реконструкция на технически инсталации. Предвидено е също цялостно почистване и възстановяване на фасадните каменни елементи, подмяна на част от дограмите, както и частичен ремонт на покрива заради течове.

Ще се работи и по ВиК-инсталацията, тъй като при интензивни валежи се връщат канални води в санитарните възли, намиращи се в подземното ниво на сградата. Ще бъде изградена нова мълниезащита, както и ревизия на съществуващото ефектно осветление.

Заместник-кметът по хуманитарни дейности на Русе Енчо Енчев коментира преди време, че една част от средствата, необходими за ремонта, ще бъде поета и от общината.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили