Събират номинации за фирми, осигуряващи безопасни условия на труд

0
Изплащането на обезщетения

 

Това съобщиха от областната администрация в града. Номинациите се приемат в 3 категории:

1. Малки предприятия – до 50 наети.

2. Средни предприятия – от 50 до 250 наети.

3. Големи предприятия –  над 250 наети.

Всеки кандидат може да участва само в една от категориите.

Нямат право на участие предприятия, допуснали през 2015 г. смъртна злополука или злополука, довела до трайна инвалидност.

Необходими документи за кандидатстване

1. Попълнен формуляр за кандидатстване.

2. Допълнителни  материали   (включително  снимки,  презентации,   графики, диаграми и др.)

Номинациите ще се приемат до 17,00 часа на 28.04.2016 г. на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на Областна администрация – Русе, находящ се в гр.Русе, пл.Свобода 6, или по електронен път на официалната електронна поща на Областна администрация – Русе: [email protected]